CHÀO MỪNG 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (06/5/1946-06/5/2021)

Số hóa và quản lý văn bản

Phần mềm "Số hóa và quản lý văn bản" gồm các chức năng sau :

  • Nhận dạng và kết xuất văn bản ra tập tin định dạng pdf 2 lớp;
  • Tạo chỉ mục cơ sở dữ liệu toàn văn;
  • Tìm kiểm toàn văn;
  • Lưu trữ các văn bản/tài liệu/báo cáo;
  • Tra cứu các văn bản/tài liệu/báo cáo;
  • Báo cáo thống kê;
  • Quản trị hệ thống, người dùng,...
Để biết thông tin chi tiết vui lòng gọi : 028.35515433 hoặc 0986.971.138 gặp Cô Châu - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh