VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Số hóa và quản lý văn bản

Phần mềm "Số hóa và quản lý văn bản" gồm các chức năng sau :

  • Nhận dạng và kết xuất văn bản ra tập tin định dạng pdf 2 lớp;
  • Tạo chỉ mục cơ sở dữ liệu toàn văn;
  • Tìm kiểm toàn văn;
  • Lưu trữ các văn bản/tài liệu/báo cáo;
  • Tra cứu các văn bản/tài liệu/báo cáo;
  • Báo cáo thống kê;
  • Quản trị hệ thống, người dùng,...
Để biết thông tin chi tiết vui lòng gọi : 028.35515433 hoặc 0986.971.138 gặp Cô Châu - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh