VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê

Phần mềm “Quản lý Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê” là phần mềm được xây dựng phục vụ cho các Cục thống kê Tỉnh/Tp giúp quản lý các văn bản/tài liệu/báo cáo gốc (file ảnh) được tổ chức thành kho dữ liệu dùng chung theo từng lĩnh vực/nghiệp vụ/chuyên đề;

Phần mềm “Quản lý  Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê giúp người dùng tra cứu các văn bản/tài liệu/báo cáo theo lĩnh vực/nghiệp vụ/chuyên đề;

Phần mềm “Quản lý Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kêcó các chức năng để quản trị : duyệt báo cáo được phép hiển thị trên hệ thống, cho phép người dùng được xem hay tải về văn bản/tài liệu/báo cáo gốc (file ảnh) hay không. Ngoài ra còn có các chức năng lập các báo cáo thống kê, quản trị hệ thống, người dùng,...

Phần mềm “Quản lý Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê được xây dựng trên nền tảng Web, các máy tính có kết nối internet là sử dụng được phần mềm. 

Để biết thông tin chi tiết vui lòng gọi : 028.35515433 hoặc 0986.971.138 gặp Cô Châu - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh