VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Giao kế hoạch - chấm điểm thi đua

Phần mềm “Giao kế hoạch công tác – chấm điểm thi đua” phục vụ việc quản lý việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua, giúp xét các danh hiệu thi đua, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của các Phòng và các Chi cục.

Phần mềm “Giao kế hoạch công tác – chấm điểm thi đua” được xây dựng dựa trên quy định số 59/QÐ-TCTK ngày 27/01/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê v/v ban hành quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua trong ngành thống kê để tạo lập kế hoạch công tác và thang chấm điểm thi đua.

Phần mềm “Giao kế hoạch công tác – chấm điểm thi đua” được xây dựng trên nền tảng Web, các máy tính có kết nối internet là sử dụng được phần mếm.

Để biết thông tin chi tiết vui lòng gọi : 028.35515433 hoặc 0986.971.138 gặp Cô Châu - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh