CHÀO MỪNG 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (06/5/1946-06/5/2021)

Tuyển dụng viên chức năm 2021

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kế (Tổng cục Thống kê) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục):

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đơn vị: Trung tâm Tin học thống kê khu vực II;

– Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

- Số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

- Thông tin liên hệ: Anh Trần Công Tuấn : 028. 35515433 – 0937903638.

Để xem toàn bộ thông báo tuyển dụng. Vui lòng nhấn vào đường link sau:

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc_TTDL_10.9.2021_final.pdf

Để nhận đơn đăng ký. Vui lòng nhấn vào đường link sau:

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/2.-Phu-luc_10.9.2021_final.doc