VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
Sản phẩm

❑ Phần mềm chuyên ngành thống kê

STTTên phần mềmMô tảĐơn vị sử dụngTải về
1 Phần mềm xử lý kết quả điều tra chi tiêu khách du lịchXử lý kết quả điều tra chi tiêu khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài Vụ TK Thương mại và Dịch vụ test.txt
2 Phần mềm Lập bảng cân đối năng lượngLập bảng cân đối năng lượngVụ TK Công nghiệp
3 Tra cứu hệ thống ngành kinh tế VSIC2007Cập nhật và tra cứu hệ thống ngành kinh tế Việt nam - VSIC2007Vụ TK Thương mại và Dịch vụ
4 Phần mềm Tổng hợp thông tin kinh tế - xã hộiTổng hợp báo cáo tình hình kinh tế-xã hội (giai đoạn 1 lấy dữ liệu từ các dữ liệu chuyên ngành)Vụ TK Tổng hợp
5 Phần mềm báo cáo thống kê cấp quốc gia và Cục thống kêLập chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và chế độ báo cáo Cục thống kê : Giai đoạn 1 - Báo cáo Bộ-Ngành Vụ PPCĐ và CNTT
6 Phần mềm tổng hợp kết quả điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khácTổng hợp kết quả điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác hàng tháng của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cấp tỉnh và cấp Trung ươngVụ TK Thương mại và Dịch vụ
7 Phần mềm tổng hợp kết quả điều tra tổng mức bán lẻTổng hợp kết quả điều tra tổng mức bán lẻ hàng tháng của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cấp tỉnh và cấp Trung ươngVụ TK Thương mại và Dịch vụ
8 Phần mềm tổng hợp kết quả điều tra vận tải, kho bãiTổng hợp kết quả điều tra vận tải, kho bãi hàng tháng của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cấp tỉnh và cấp Trung ươngVụ TK Thương mại và Dịch vụ
9 Phần mềm tổng hợp kết quả điều tra xuất nhập khẩu dịch vụTổng hợp kết quả điều tra xuất nhập khẩu dịch vụVụ TK Thương mại và Dịch vụ
10 Phần mềm tính toán GOTính toán GO Quý, 6 tháng và năm lĩnh vực thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, bất động sản, dịch vụVụ TK Thương mại và Dịch vụ
11 Phần mềm tổng hợp báo cáo chính thức năm 2017 thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi, thông tin truyền thôngTổng hợp báo cáo chính thức năm 2017 thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi, thông tin truyền thôngVụ TK Thương mại và Dịch vụ
12 Phần mềm xử lý kết quả điều tra FDI tháng Xử lý kết quả điều tra FDI tháng Vụ TK Xây dựng và Vốn đầu tư
13 Phần mềm tổng hợp báo cáo về số lượng người xuất, nhập cảnh của Việt nam Tổng hợp báo cáo về số lượng người xuất, nhập cảnh của Việt nam theo mục đích, nước Vụ TK Thương mại và Dịch vụ
14 Phần mềm tổng hợp báo cáo về số phương tiện giao thông của Việt nam Tổng hợp báo cáo về số phương tiện giao thông của Việt nam Vụ TK Thương mại và Dịch vụ HDSD.aspx

❑ Phần mềm phục vụ các đơn vị trong ngành thống kê

STTTên phần mềmMô tảĐơn vị sử dụngTải về
1 Phần mềm giao Kế hoạch công tác - chấm điểm thi đuaQuản lý công tác giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua các Chi cục thống kêCTK Cần Thơ, Bình Định, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Thái Bình HDSD_Phanmem_KHCT-CDTD.pdf
2 Phần mềm Báo cáo Sở - NgànhLập báo cáo thống kê các Sở - NgànhCTK Kiên Giang, CTK Lâm Đồng HDSD_BCsonganh.pdf
3 Phần mềm Quản lý báo cáo thống kêQuản lý lưu trữ, tra cứu các báo cáo thống kêCTK Thái Bình HDSD_2019_document.aspx