VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
Giới thiệu
❑ Lịch sử hình thành và phát triển:

Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II - tên giao dịch COSIS - tiền thân là Công ty Dịch vụ Thông tin Thống kê được thành lập từ năm 1988. Năm 1992 - đổi thành Trung tâm Xử lý Thông tin Thống Kê thuộc Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh. Năm 2004 - đổi thành Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trụ sở tại : 54A Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: 355 154 33 - Fax: 355 154 32 - Website: www.cosis.vn

❑ Chức năng – nhiệm vụ:

1. Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng CNTT– truyền thông tại khu vực II của Tổng cục Thống kê, bao gồm: ✓ Trung tâm máy chủ khu vực II; ✓ Trung tâm sao lưu dữ liệu của Tổng cục Thống kê tại TPHCM; ✓ Hệ thống thư điện tử khu vực II của Tổng cục Thống kê; ✓ Thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu của Tổng cục Thống kê; ✓ Thực hiện bảo trì hệ thống hạ tầng CNTT tại khu vực II của Tổng cục Thống kê. 2. Quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống mạng của đơn vị; bảo đảm kết nối thông suốt hệ thống mạng các đơn vị được phân công phụ trách với hệ thống mạng của cơ quan Tổng cục Thống kê. 3. Xử lý dữ liệu điều tra, tổng điều tra và báo cáo thống kê; xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê. 4. Phát triển và hướng dẫn các phần mềm ứng dụng; phối hợp lựa chọn giải pháp công nghệ mới áp dụng trong ngành Thống kê. 5. Thực hiện bảo trì và hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật về vận hành đối với hệ thống mạng, thiết bị tin học của các đơn vị khu vực II. 6. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về CNTT. 7. Hợp tác, liên kết với với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong nước và ngoài nước nghiên cứu và phát triển CNTT vào công tác thống kê . 8. Thực hiện công nghiệp phần mềm, dịch vụ về lĩnh vực CNTT. Cung cấp các dịch vụ: + Xây dựng phần mềm. + Xử lý số liệu. + Thiết kế và thi công hệ thống mạng. + Đào tạo tin học.

❑ Cơ cấu tổ chức:
Gồm có Ban Giám đốc và 6 phòng:
❖ Phòng Tổ chức – Hành chánh
❖ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
❖ Phòng Phát triển ứng dụng
❖ Phòng Xử lý thông tin
❖ Phòng Kỹ thuật và quản trị hệ thống
❖ Phòng Đào tạo
❑ Các Cục thống kê Khu vực II:
❖ Cục thống kê Tỉnh Bình Thuận ❖ Cục thống kê Tỉnh Tây Ninh ❖ Cục thống kê Tỉnh Trà vinh ❖ Cục thống kê Tỉnh Đồng Tháp
❖ Cục thống kê Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu ❖ Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh ❖ Cục thống kê Tỉnh Bến Tre ❖ Cục thống kê Tỉnh An Giang
❖ Cục thống kê Tỉnh Đồng Nai ❖ Cục thống kê Tỉnh Long An ❖ Cục thống kê Tỉnh Sóc Trăng ❖ Cục thống kê Tỉnh Kiên Giang
❖ Cục thống kê Tỉnh Bình Dương ❖ Cục thống kê Tỉnh Tiền Giang ❖ Cục thống kê TP.Cần Thơ ❖ Cục thống kê Tỉnh Bạc Liêu
❖ Cục thống kê Tỉnh Bình Phước ❖ Cục thống kê Tỉnh Vĩnh Long ❖ Cục thống kê Tỉnh Hậu Giang ❖ Cục thống kê Tỉnh Cà Mau