NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929-28/7/2019)
Tuyển dụng nhân viên nhập liệu                                                                                                                                             Thông báo tuyển dụng kỹ sư CNTT                                                                                                                                             Khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp CNTT - Điện tử trên địa bàn TP.HCM                                                                                                                                            
Phần mềm quản lý
Lập báo cáo thống kê Sở - Ngành
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Số hóa và quản lý văn bản
 
Phần mềm quản lý
Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Giao kế hoạch - chấm điểm thi đua
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Lập báo cáo thống kê Sở - Ngành
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Số hóa và quản lý văn bản
 
Phần mềm quản lý
Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Giao kế hoạch - chấm điểm thi đua
Dành cho các CTK